ناقوس جنگ نواخته شد

 

مهرداد شاکری

 

صحبت های اخیر رییس جمهور در اتریش

و مخالفت با موجودیت اسراییل

و تهدید به مقابله به مثل کردن تحریم نفتی

و تشکر و قدردانی قاسم سلیمانی از روحانی

و واکنش یکی از فرماندهان ارشد ارتش امریکا در برقراری امنیت تنگه هرمز

همه تکه هایی از یک پازل شوم می باشد.

حاکمیت که در برآورده کردن نیازهای اولیه مردم ناکام مانده

و اعتراضات سراسری کل کشور را فرا گرفته ،

راس حاکمیت را در شرایط سخت و پیچیده ای قرار داده

دلواپسان داخلی که حالا حمایت روحانی را با خود همراه می بینند

برای ادامه بقا

به جای حل معظلات و مشکلات داخلی

و شنیدن صدای مردم

راهی سخت تر را انتخاب کرده اند

شروع یک جنگ در منطقه

گرچه تبعات سختی را برای مردم به همراه خواهد داشت

اما برای دلواپسان و راس حاکمیت

میتواند به عنوان نوش دارویی باشد که بقای آنان را تضمین میکند.

ناقوس جنگی که روحانی به صدا در آورد

ناقوس مرگ من و شماست

نگام ؛ ناگفته های ایران ما