کمپ های آموزش سپاه در سیستان و بلوچستان ،طالبان تحت نفوذ کامل سپاه

 

مهرداد شاکری

 

از اسمش هم پیداست ،

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاهی که خود را به غلط متعلق به اسلام در همه دنیا میداند می داند

سپاهی که به غلط خود را مسئول صدور انقلاب اسلامی به همه دنیا تلقی می کند

و به غلط هیچ محدودیتی هم در استفاده از روش ها و راه های مختلف ندارد

و به غلط لازم باشد برای رسیدن به اهداف خود با هرکس و هر گروهی هم تفاهم میکند

حتی اگر آن گروه روزی دشمن او و مردمش بوده باشد

و دستش به خون جوانان وطن آغشته شده باشد

اما اگر به غلط ، امروز منافع لحظه ای و کوتاه مدت او در ایجاد این ارتباط باشد از آن دریغ نخواهد کرد

بدون آن که به عواقب خطرناک این نوع ارتباط ها اندیشیده باشد

گروه تروریستی طالبان یکی از همین گروه های تندرو افراط گرای اسلامی است

که بازیچه دست سپاه در منطقه شده

حاکمیت و سپاه از طالبان حمایت همه جانبه میکنند.

در راستای همین حمایت ها سپاه پاسداران با ایجاد کمپ آموزشی جدیدی در استان سیستان و بلوچستان

آموزش نیروهای طالبان را به عهده گرفته است

حدود ۳۰۰ نفر از پیکارجویان طالبان در این کمپ آموزشی در حال فراگیری آموزش های خاص نظامی میباشند.

این نیروهاتحت نظر تکاوران ویژه سپاه پاسداران برای انجام عملیات های انتحاری و تروریستی در حال آموزش می باشند.

بدون وجود گروه های تندرو اسلامی نظیر طالبان عمر سپاه خیلی زود به سر خواهد آمد.

این گروه ها پاشنه آشیل سپاه در منطقه هستند.

نیروهایی که میتوانند روزی به دشمن شماره یک سپاه و کشور تبدیل شوند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما