معدن موته منبع مالی حوزه علمیه اصفهان

 

مژگان بیانی

گویا بعد از شفاف سازی بودجه

که معلوم شد حوزه های علمیه ایران

بیش از ده برابر دانشگاههای ایران در بودجه سهم دارند

و بودجه درمانی طلاب از سه برابر بودجه حوادث غیر مترقبه هشتاد ملیون ایرانی بیشتر است

حال حوزه های علمیه به جستجوی منابع تامین هزینه های خود دست به کار شده اند

و‌ در این میان حوزه علمیه اصفهان

معدنی در موته اصفهان پروانه بهره برداری اش را کسب نموده است

که اعتراض فعالان محیط زیست را سبب شده است

به فعالان محیط زیست توصیه می شود بگذارند مهر فوت شد شناسنامه دکتر کاووس سید امامی خشک شود بعد معترض شوند

فعالان محیط زیست می گویند مجوز این معدن از راه غیر قانونی حاصل شده است

و از سوی دیگر محل معدن پناهگاه حیات وحش آهوهاست .

خوب چه بهتر

مگر علما لیاقت خوردن گوشت آهوان را ندارند

چه بهتر که از فردا کباب آهو ی موته هم زینت بخش سفره علمای اصفهان شود .

نوش جان

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما