ترفندهای حکومت ایران برای جذب نوجوانان برای اعزام به سوریه ، از وعده خارج از کشور تا کاهش دوره خدمت سربازی و کله پاچه

 

احمد ساعی

 

ترفندهای نهاد بسیج دانش آموزی برای جذب نوجوانان و جوانان جهت اعزام به سوریه

در قالب نیروهای مدافع حرم

توسط یکی از نوجوانانی که در دوره های آموزش بسیج شرکت کرده بود

در گفتگو با «نگام» افشا شد.

این نوجوان که سعید نام داشته

و در استان آذربایجان غربی زندگی می کند

تعریف می کند که :

چگونه بعد از اتمام دوره دبیرستان توسط برخی دوستان در سال ۹۶ به یک پایگاه آموزشی رفته

و آنجا چگونه با وعده خارج از کشور و کاهش دوره خدمت سربازی و غذاهای خوب شستشوی مغزی اش کرده اند.

او می گوید: به ما گفتند یکسری آموزش های نظامی می بینید

و به دنبال این آموزش ها از مدت زمان سربازی تان کاسته می شود

و با این آموزش ها صرفا یک سال به خدمت سربازی می روید.

او می گوید:

در محلی در شهرستان خوی واقع در نزدیکی های مرز ترکیه آموزش دیدیم

و در این دوره آموزشی برخلاف دوره سربازی غذاهای خوبی به ما داده می شد

و هر روز غذاهای مقوی و درست حسابی می خوردیم،

حتی یک روز یک روحانی که امام جماعت بود،

ما را به کله پاچه دعوت کرد

و در یک کله پاچه پزی معروف کله پاچه خوردیم

و حسابی به ما می رسیدند.

سعید در ادامه به نکته ای اشاره می کند که جالب توجه است.

او می افزاید:

همین روحانی و برخی فرماندهان به ما می گفتند که

بعد از اینکه آموزشتان تمام شد شما را به «ماموریت خارج از کشور» می فرستیم

و همه ما از اینکه خارج از کشور می رویم خوشحال بودیم.

اما نمی دانستیم این خارج از کشور کجاست

و ماموریت چیست

تا اینکه یک روز واقعیت را فهمیدیم.

سعید می گوید:

خارج از کشور، سوریه بود

و همین که ما متوجه شدیم که داستان اعزام به سوریه و مدافع حرم است

همگی از ادامه آموزش سر باز زدیم و ادامه ندادیم

و تازه فهمیدیم که آن قرمه سبزی ها و فسنجون ها و کله پاچه های خوش عطر و بو برای چه بوده است

و خارج از کشور هم که فریبش را خورده بودیم،

سوریه بود.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما