به بهانه دستور رهبری برای بررسی مشکل ارز و سکه ؛ آقای روحانی لطفا گزارشی هم از زراد خانه ارز و طلای آقای خامنه ای منتشر کنید

 

مهردادشاکری

 

روز گذشته رهبر ایران طی دستوری از رییس جمهور خواست

ضمن بررسی سریع مشکل ارز و سکه در کشور

و ارائه راهکار برای خروج از بحران

گزارشی مبسوط در این زمینه به وی داده شود.

این دستور هر چند دیر

اما اگر کامل به اجرا در می آمد

و شامل همه ارگانهای حکومتی بود

میتوانست راهگشای شرایط فعلی باشد

و تا حدود زیادی از نگرانی های موجود در کشور بکاهد

اما

آقای روحانی برای اجرای این دستور نیاز به یک مجوز خاص دارد

مجوزی که بتواند به همه جا ورود کند

روحانی نیاز دارد اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و طلای خود علی خامنه ای را هم در اختیار داشته باشد

اندوخته های ارزی رهبر ایران میتواند راهگشای مشکلات اقتصادی کشور تا چندین سال باشد

به یک شرط

رهبر ایران باید سر کیسه را شل کند…

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما