بوسه ای برای صلح

 

راه سبز امید

 

ﺷﺸﻢ ﺟﻮﻻﯼ ( پانزدهم تیرماه )،

ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻠﯽ ﻭ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺭﺍ

بر فراز ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﮐﺮﺍﻧﻪﯼ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﺭﻭﺩ ﺍﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ.

ممکن است این تصوی واقعی نباشد

اما تحقق آن و برداشتن دیوارهای حائل میان دو ملت آرمان همه صلح دوستان و اصلاح طلبان جهان است.

اگر جنگ طلبان ایران و اسرائیل بگذارند

دو ملت عرب و یهود می توانند

با صلح و صفا و خیر و خوشی در کنار یکدیگر در چارچوب یک دولت و یک ملت به سر برند.

چرا که نه؟

آن ها همه پیرو آئین ابراهیم حنیف و یکتا پرستند.

آن ها هر دو فرزندان ابراهیم و ملتی واحدند

و شهر قدس و مسجدالاقصی

مکانی مقدس و مشترک

برای پرستش خداوند از سوی همه فرزندان و پیروان آئین ابراهیم است.

بگذارید این مکان مقدس خانه خداوند

و محل اجتماع و پرستش همه یکتاپرستان

اعم از مسلمان و یهودی و مسیحی باشد

نه محلی برای جدال و جنگ قدرت طلبان.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما