دیپلماسی در اروپا ، جنگ در خلیج فارس

 

مهرداد شاکری

 

تیم مذاکره کننده ایران در اروپا در رایزنی با ۴ کشور اروپایی

تمام تلاش خود را برای حفظ برجام و برخورداری ایران از منافع حاصله از برجام انجام داد

نشستی که هرچند نتوانست تمام خواسته های تیم مذاکره کننده ایران را برآورده کند

اما از فروپاشی برجام تا حدود بسیاری جلوگیری کرد.

نظام ایران میکوشد قبل از شروع کامل بازگشت تحریم های آمریکا

تا جایی که توان دارد طرف های اروپایی را به حفظ و ادامه برجام ترغیب کند.

تلاشی که شاید چندان موثر هم نباشد.

به موازات تلاش های تیم مذاکره کننده برجام

نیروهای نظامی و امنیتی ایران

با چراغ سبز رهبر و رییس جمهور و حمایت فرماندهان ارشد سپاه و ارتش

در حال انجام آرایش جنگی در خلیج فارس می باشند.

نیروی دریایی ارتش و سپاه

ضمن استقرار نیروهای واکنش سریع خود در جزایر ایرانی خلیج فارس

و بروز رسانی سیستم های موشکی خود در جزیره قشم و ابوموسی و تنب بزرگ

خود را برای رویارویی احتمالی با ارتش امریکا در خلیج فارس آماده میکنند.

نیروهای نظامی ایران با هدایت سرلشکر باقری این روزها در حال دست زدن به یک ریسک بزرگ می باشند.

هر رویارویی احتمالی با امریکا در خلیج فارس میتواند آغاز یک جهنگ خانمان سوز باشد.

جنگی که از ایران جز یک خرابه چیزی برجای نخواهد گذاشت.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما