از آغوش رئیسی تا شبهای استانبول

 

مهرداد شاکری

 

حمایت امیر تتلو از ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری

که با هدایت وحید حقانیان انجام شد .

زندگی این ستاره موسیقی ایران را تحت الشعاع خود قرار داد.

اظهارنظرهای امیر تتلو در مورد مسایل مختلف کشور

باعث شد رسانه ها از وی به عنوان تئوریسین اصولگراها نام ببرند.

لقبی که قطعا برای امیر تتلو بزرگ و غیرواقعی ست.

اما جهت گیری های سیاسی امیر تتلو

و در حلقه اصولگرایان بودن

باعث شد تا وی به طور ناننوشته

از مصونیت قضایی برخوردار باشد

و فحاشی ها و پست های جنجالی وی در مورد دولت

بدون پیگیرد باقی بماند.

امیر تتلو قطعا آدم زیرکی است

با شناخت شرایط

و سوءاستفاده از دوستی با فرزند وحید حقانیان

و با چراغ سبز اصولگراها

بی سر و صدا

دارد از خود بتی بزرگ میسازد.

امیر تتلو با حضور درکشور ترکیه

و با عقد قرار داد با یک اسپانسر

قرار است در تاریخ ۸ شهریور ماه اولین کنسرت خود را برگزار کند

کنسرتی  ۲۰هزار نفری

با طعم مشروبات الکلی و رقص و پایکوبی

امیر تتلو میرود تا به ستاره بی بدیل شب های استانبول تبدیل شود.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما