پس از فرست کلاس نهاوندیان این بار رحمانی فضلی با هواپیمای دربست تشریفاتی / آقای روحانی ؛ معاونان و وزرا برای توصیه هایتان تره هم خورد نمی کنند

علی احتشام

حسن روحانی هفته قبل طی دستوری ضمن توصیه به دولتمردان به صرفه جویی گفته بود: اگر تا امروز با فرست کلاس به سفر می رفتیم، از این پس با پرواز معمولی می رویم.
این در حالی بود که محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور دقیقا چند روز پس از این توصیه برای سفر به کرمان با بیزینس کلاس رفت و عکس های حضور او در این قسمت از هواپیما در فضای مجازی منعکس شد.
متعاقب این دهن کجی نهاوندیان به توصیه رئیس جمهور خبر می رسد که صبح امروز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بهمراه معاون اقتصادی اش بابک دین پرست با هواپیمای تشریفاتی ماهان به سیستان و بلوچستان سفر می کند
بر اساس اخبار دریافتی نگام اجاره این هواپیما در این اوضاع و احوال اقتصادی ٧۵ میلیون تومان است
اسف بارتر آن که متاسفانه مقرر شده جواد ناصریان معاون اداری مالی وزیر کشور هزینه های این سفر و استفاده از هواپیمای تشریفاتی را در سفر مذکور سند سازی و پول هواپیمایی ماهان را به این نحو پرداخت نماید .
این در حالیست که امکان پرداخت قانونی هزینه های این سفر به این شکل وجود ندارد و در این خصوص در وزارت کشور ردیف بودجه ای دیده نشده است.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما