پرونده سازی واهی وزارت اطلاعات برای حسین سلمانپور ظهیر و چندین نفر از شهروندان سایر نقاط ایران

مهرداد شاکری

طی آخرین پیگیریهای خانواده زندانی سیاسی حسین سلمانپور ظهیر، ماموران بدنام وزارت اطلاعات و بازپرس تازه به دوران رسیده و جو زده شعبه ۷ بازپرسی دادسرای امنیت، اقدام به تهدید و ارائه اطلاعات سراپا مضحک و مجعول نموده اند، که این قبیل رفتار ها صرفا از عدم وجود ذره ای دیانت و شرافت در نزد افرادی نشات میگیرد که ادعای دینداری شان، گوش فلک را کر نموده است.
ماموران بدنام وزارت اطلاعات در مراجعه یکی از افراد خانواده این زندانی سیاسی، برای پیگیری سرنوشت فرزندشان، در سخنانی مضحک عنوان داشته اند که حسین سلمانپور ظهیر بهمراه ۸ تن از شهروندان دیگر، که هر کدام از سوی یکی از مناطق ایران و برای انجام ماموریتی به تهران سفر کرده بودند بازداشت شده است و در ادامه توهمات معروفشان که معرف حضور تمامی ملت شریف ایران میباشد، عنوان نموده اند که تمامی افراد بازداشت شده هر کدام مسئول یکی از مناطق ایران از سوی یک سازمان برانداز بوده اند که حسین سلمانپور نیز مسئول استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل بوده است! که جهت شرکت در جلسه ای برای هماهنگی بیشتر در تهران حضور داشته اند!
این سخنان واهی در حالی از سوی ماموران وزارت اطلاعات عنوان گردیده است که، توهم و تهمت زنی آنان جهت پرونده سازی برای شهروندان در طول سالهای گذشته کاملا نخ نما گردیده است، بنحویکه همواره سعی داشته اند، از راهپیمایی کننده گان در سکوت گرفته تا معترضان صنفی و بازنشسته گان را نیز با زدن برچسب های همکاری با سازمانهای برانداز، و پرونده سازی های ظالمانه، از پیش روی بردارند. چرا که خانواده این زندانی سیاسی، دلیل مسافرت حسین سلمانپور را به شهر تهران، به منظور شرکت در مراسم سالگرد فوت یکی از اقوامشان عنوان کرده اند و حتی اظهار داشته اند که هیچ گاه از نوع رفتار و عملکرد فرزندشان، نشانه هایی در خصوص دارا بودن مسئولیت از سوی سازمانی برانداز، آنهم در حد ۳ استان، را مشاهده نکرده بودند.
از سوی دیگر، بازپرس تازه به دوران رسیده شعبه ۷ دادسرای اوین، که شاه محمدی نام دارد، و بنظر میرسد از اینکه جدیدا به آن دادسرا اعزام شده است، همچنان در جو زده گی بسر میبرد، پا را فراتر گذاشته و بدون داشتن تعادل رفتاری، یا بازداشت بودن حسین سلمانپور را انکار میکند و یا اینکه در جریان ملاقات یکی دیگر از اعضاء خانواده حسین سلمانپور، با ادعای اینکه متهمان این پرونده اصل و اساس نظام را نشانه گرفته بودند! پرونده را فوق امنیتی خوانده و از ارائه عنوان اتهامی آنان نیز خودداری میکند.
حال از کلیات اطلاعات ارائه شده از سوی افراد پیگیری کننده این پرونده، چنین استنباط میشود که وزارت اطلاعات و دستگاه فاسد قضائی ایران قصد دارد بر طبق روال سالهای گذشته، و برای زهر چشم گرفتن از شهروندان معترض سایر نقاط ایران و ایجاد رعب و وحشت و خفه گان در جامعه، با پرونده سازی و اتهامات واهی، شهروندان را به سکوت وادار نماید، که در این میان جان و سرنوشت متهمان پرونده یاد شده، که از هویت سایر افراد بازداشت شده بجز حسین سلمانپور ظهیر، اطلاعی در دست نیست، در معرض خطر جدی قرار دارد.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما