زندگی مهاجران ایرانی و خارجی در آلونک های حاشیه‌ای تهران/ فشار اقتصادی روستاییان را مجبور به مهاجرت می کند

 

نگام ، اجتماعی _ فشارهای اقتصادی در ایران ابعاد گسترده ای یافته که در مهمترین آن می توان به مهاجرت اشاره کرد که این موضوع نیز به گسترده شدن حلبی آبادها در اطراف تهران منجر شده است و گفته می شود با تشدید بحران اقتصادی و مشکل آب دامنه مهاجرت ها افزایش یابد. در این رابطه سیده فاطمه ذوالقدر، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ایران گفته است فشار اقتصادی و عدم بازار مطلوب روستایی، روستاییان را مجبور به مهاجرت می‌کند و در نتیجه روستاییان چاره ای جزء حاشیه نشینی و آلونک نشینی ندارند.

 

سارا آکالین

 

به گفته ذوالقدر ، مهاجرینی که در رویای به دست آوردن رفاه و آسایش به اقتصاد فروپاشیده شهر پناه آوردند و سهم آنها آسیب و مشکلات مضاعف شده است چرا که فرهنگ‌ها و هنجارهای ناهماهنگ متن و حاشیه گسستی کالبدی و فرهنگی را ایجاد می‌کند که باعث رشد روزافزون آسیب های اجتماعی و فرهنگی می‌شود و از همین رو این معضل صرفاً محدود به حاشیه شهرها نیست بلکه در بافت‌های ناکارآمد شهری و بافت‌های فرسوده نیز با معضل رشد آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم.

ذوالقدر در گفتگو با خانه ملت افزود: اجرای برنامه بازآفرینی شهری مطروحه در برنامه ششم توسعه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است، امکانی را برای بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی در محلات بد مسکن و حاشیه ای و آلونک ها فراهم کرده و نکته حائز اهمیت این طرح بحث توان افزایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان درون محلات ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی است.

او ادامه داد: اما تحقق این برنامه اقدام و کاری یکسویه و صرفا از جانب دولت و از بالا به پایین نمی‌باشد بلکه تحقق و کارآیی آن وابسته به مشارکت مردمی و ساکنین بافت های فرسوده شهری و حاشیه ها و همچنین مشارکت بخش خصوصی توانمند می باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه باید در نظر داشته باشیم که برای انجام هر کاری صرفاً نباید به دنبال منافع اقتصادی کوتاه مدت بود تصریح کرد: کمک به احیاء و بازآفرینی این محلات و زدودن معضلات حاشیه نشینی و حلبی آباد در نگاه اول یقیناً هزینه بر است.

او افزود: پاک شدن حلبی آباد ها از چهره شهر به صورت کارآمد و مناسب می‌تواند بسیاری از هزینه‌های کشور و مدیریت شهری را کاهش دهد و با بازخورد مثبت اجتماعی و رفع مشکلات موجود در این مناطق نظیر اعتیاد، فساد، تکدی گری و کودکان کار و فقر بسیاری از هزینه‌های امنیت اجتماعی را می‌توان کاهش دهیم.

ذوالقدر افزود: باید از راهکارهای مهاجرت معکوس و بازگشت به شهرهای کوچک و روستاها نیز بهره برد، چنانچه سیاستها و برنامه ریزی ها و حمایت از اقتصاد خانوار روستایی صورت پذیرد و رونق شرایط کار و تولید در شهرستان ها مهیا شود به طوری که رفاه را در شهر و روستای خود تجربه کنند ،قطعا به طرف مهاجرت به شهرهای بزرگ که مشکلات بسیاری را داراست رو نمی آورند.