خاتمی جایگزین روحانی یا خامنه ای؟

 

راه سبز امید

 

در یکی از رسانه ها نوشته شده بود که انتخابات زودرس ریاست جمهوری در راه است و احتمال نامزدی خاتمی وجود دارد

و گویا در همین رابطه ملاقات های متعدد او با رهبری انجام شده است.

هر چند به اخبار این رسانه اعتباری نیست

ولی اگر حتی یک درصد هم این خبر صحت داشته باشد نباید آن را از نظر دور داشت

و باید در مورد آن فکر کرد‌.

حاکمیت هم اکنون مواجه با بحران های متعدد است

و برای خروج از بحران ممکن است به خاتمی هم بعنوان یک گزینه فکر کند

ولی بسیار بعید است که خاتمی به چنین دامی بیفتد.

اگر حسن روحانی به هر دلیلی نمی تواند یا نمی گذارند کار کند

به همان دلایل خاتمی هم نخواهد توانست و نخواهند گذاشت.

و لذا اگر این خبرها درست باشد می تواند دامی برای بی حیثیت کردن و تخریب شخصیت خاتمی و از سر راه برداشتن روحانی و زدن دو نشان با یک تیر باشد.

اگر بر فرض محال روحانی استعفا دهد

و خاتمی قبول کند که کاندیدای انتخابات زودرس شود

او اینده سیاسی خود را بر سر این بازی خواهد باخت

و به مهره ای سوخته تبدیل خواهد شد.

زیرا مردم در صورت استعفا یا برکناری روحانی در هیچ انتخابات دیگری شرکت نخواهند کرد.

حتی اگر خاتمی کاندیدای آن انتخابات باشد.

تنها گزینه مناسب برای خاتمی

و نیز مناسب برای خروج حاکمیت و کشور از بن بست و بحران

انتخاب او بعنوان رهبر است.

او می تواند رهبری باشد که بدون خشونت و فروپاشی

نظام و کشور و ملت را از خطر برهاند

و به ساحل نجات و امنیت و آزادی برساند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “خاتمی جایگزین روحانی یا خامنه ای؟

Comments are closed.