شهرداری که چونان‌ زالو در حال مکیدن خون مردم زابل است

 

مهرداد شاکری

 

زابل شهری است که به داشتن جاذبه های گردشگری فراوان شهرت دارد.

شهری با مردمانی صبور و مهربان که سهمشهان از زندگی خانه هایی گلی در آلوده ترین شهر جهان میباشد.

توفان های گرد و غبار مهمان همیشگی این شهر کهن و باستانی ست.

اما به موازات آلودگی هوا در این شهر فقر و بیکاری و عدم مدیریت صحیح شهری باعث شده شهر بیشتر به شهر ارواح شبیه باشد.

کوچه های کثیف

بیمارستان غیر استاندارد

و مسولینی که فقط به فکر دزدی و چپاول میباشند

دارد زابل را به سمت ویرانی کامل پیش میبرد.

در همین رابطه از زابل اخباری مبنی بر فساد گسترده در شهرداری این شهر به گوش میرسد.

شهر دار نامحترم این شهر با اختلاس ۱۵ ملیارد تومان از بودجه آبادانی شهر

اندک امیدی را که برای آبادانی نسبی زابل در نزد مردم به وجود آمده بود با این اختلاس از آنان گرفته است.

شهردار زابل دارد اندک سرمایه های شهر را هم میدزدد

تا برای خود کاخی بسازد خارج از مرزهای زابل…

کاخ شهردار زابل به لطف کوخ نشینی مردم شریف زابل در حال سر به فلک کشیدن میباشد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

One thought on “شهرداری که چونان‌ زالو در حال مکیدن خون مردم زابل است

Comments are closed.