تحرکات مشکوک در زاغه مهمات بیضاء،موشکهای شهاب ۳ در حال جابجایی

 

مهرداد شاکری

زاغه های مهمات در شهرستان بیضا از توابع شیراز یکی از بزرگترین زاغه های مهمات در جنوب کشور میباشد

و از اهمیت استراتژیک بسیاری برای حاکمان اقتداگرا برخوردار میباشد.

نحوه نگهبانی از این زاغه های مهمات هم در نوع خود جالب توجه میباشد.

علاوه بر وجود نگهبان های خود این زاغه های مهمات و نیز دوربین های حفاظتی که ۲۴ ساعته کار حفاظت از این زاغه ها را به عهده دارند

این زاغه ها بوسیله نیروهای سازمان اطلاعات سپاه هم ۲۴ ساعته در حال چک شدن و انجام برنامه های حفاظتی قرار دارد

نیروهایی که با استقرار در حوالی زاغه های مهمات

و در پوشش های مختلف کار حفاظت از آن را به عهده دارند.

نیروهایی که ناشناس می آیند و ناشناس میروند

و به طور ناشناس حتی به عملکرد نیروهای حاضر در زاغه های بیضا نظارت دارند.

اما این روزها با استقرار موشک های شهاب ۳ در این زاغه مهمات

و جابجایی آن به نقاط نامعلوم

بحث های حفاظتی امنیتی در آنجا به اوج رسیده است

و حضور چندین برابر نیروهای حفاظت

این گمانه زنی را به وجود آورده

که شاید سپاه به دنبال یک ماجراجویی جدید در خلیج فارس میباشد….

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

3 thoughts on “تحرکات مشکوک در زاغه مهمات بیضاء،موشکهای شهاب ۳ در حال جابجایی

Comments are closed.