بسته نگار قربانى جور و ستم هر دو نظام

 

علی افشاری

 

محمد بسته نگار از فعالان ملى و مذهبى

و از  پیشگامان انجمن هاى اسلامى دانشجویان

و داماد روانشاد آیت الله سید محمود طالقانى

روى در نقاب خاک کشید.

خداوند رحمان قرین رحمتش کند.

انسانى بود شریف ،

خوش محضر ، صمیمى ، متدین ،متواضع ، صادق و درستکار .

عمرش را به عشق و تلاش خستگى ناپذیر براى اعتلاى میهن و ملت و نوگرایى دینى گذراند .

قربانى جور و ستم هر دو نظام شاهنشاهى پهلوى و جمهورى اسلامى بود.

مدت چند روز در زندان ۵٩ سپاه با هم در یک سلول بودیم .

حضورش برایم مغتنم بود

و در بهبود روحیه و بازسازى توان در هم ریخته ام

بعد از اعترافات اجبارى تلویزیونى اثرگذار.

خاطرات دست اول و زیرخاکى سیاسى بسیار داشت .

امیدوارم که خاطراتش را مستند کرده باشد .

روحش شاد

و در جوار رحمت الهى برخوردار از آرامشى ابدى

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “بسته نگار قربانى جور و ستم هر دو نظام

Comments are closed.