گریه ای درسیما ، این نمایش نشان کج فهمی گردانندگان سیمای میلی است

 

یدالله اسلامی

 

دخترکی را گرفته اند و به دامان ترس انداخته اند

و اشکش را به نمایش گذاشته اند

که برای شاخ شدن در اینستاگرام شاخش را بشکنند

وترس او را به همه جای جامعه بپراکنند

واین نمایش زشت را نشانه اقتدار خویش به شمار آورند .

بگذریم که سهم مردم ما ازشادی چه شده است

وداستان غم های تکراری ما به کجا رسیده است ؟؟

اما این روزها که سخن از فسادهمه گستر و دامن گستر است

و برباد رفتن درآمدهای ملی و غارت های پی درپی

و رانت و ویژه خواری و رشوه و هزاران کوفت و زهر مار دیگر .

کسی از ارزخواران و ارز بخشان به سیمای میلی نمی آید

که برگناه خویش اشک بریزد وترس از دزدی همه گیر نمی شود .

کسی که رو سری برمی دارد به زندان های درازمدت دربند ومحکوم می شود

ولی آن ها که بیت المال را مال خویش کرده اند گردن فراز همه جا می چرخند

و افشاگری ها دامان آن ها را نمی گیرد

و سهم آن ها نه زندان می شود و نه مصاحبه اجباری ونه گریه پشیمانی !!!!!!!

گزارش های آزار جنسی تکان دهنده در گزارش ها گم می شود

ازا آن آزار دهندگان هم کسی به سیما نمی آید که اشکی بریزد وتوبه ای از سر اجبار کند !!!!!

ولی دخترکی و یا دخترکانی که تنها رقص خویش را به نمایش گذاشته اند

نمایش اشک آن ها دل هرکس را که اندکی به آینده این سرزمین بیاندیشد شکسته و می شکند .

این نمایش نشان کج فهمی گردانندگان سیمای میلی است .

مردم رفتار دست اندرکاران سیما را در رویارویی با مقوله های چون داستان های فسادها و……….هم سنجی می کنند

و در این داوری نمره دست اندرکاران سیما منفی می شود .

تصویر و فیلم های این دخترکان از صفحه های اینستاگرام به رسانه های بزرگ جهانی راه پیدا کرده است

و حال دیگر میلیون ها بیننده را با خود دارد .

شبکه های مجازی نیز با بازنشر این فیلم ها همه را از آن چه گذشته است و می شده است آگاه کرده اند .

این گسترش و افزایش شهرت مرهون سیمای میلی است

که می خواست میل به دیده شدن دخترکان را درهم بشکند

وحالا خود درهم شکسته تر شده است!!!!!!

حالا این دخترکان و رقص تنهایی شان بیشتر دیده

وصدای آن ها بیشتر شنیده شده است .

راستی حالا کم کم شاخ شده اند !!!!!

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “گریه ای درسیما ، این نمایش نشان کج فهمی گردانندگان سیمای میلی است

Comments are closed.