دیدار جمعی از فعالان مدنی و خانواده های شهدای عاشورای ۸۸ با خانواده زنده یاد سعید زینالی

 

مهرداد شاکری

در هجدهم تیرماه سال جاری عده ای از فعالان مدنی و سیاسی و نیز خانواده های برخی از شهدای عاشورای ۸۸ نظیر شهناز اکملی با خانواده زندانی سیاسی در بند، نسرین ستوده دیدار بعمل آوردند.

در این دیدار که افراد شاخصی از خانواده های شهدای ۸۸ نظیر  محمد کریم بیگی پدر و شهناز اکملی مادر شهید راه آزادی وطن مصطفی کریم بیگی و فعالان سیاسی نظیر محمدرنوریزاد و فرهاد سلمانپور ظهیر، بهنام ابراهیم زاده، و عده کثیری از دیگر فعالان مدنی و سیاسی حضور داشتند،

ضمن ادای احترام به مقام آن خانواده معظم به بازخوانی مصیبت ها و رنج های تحمیل شده بر آن خانواده از سوی حاکمان فاسد پرداختند.

در بیست سوم تیر ماه سال ۷۸ و پس به خاک و خون کشیده شدن دانشجویان معترض به سیاست های نادرست سردمداران فاسد حاکم ،

در کوی دانشگاه تهران،

نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات با یورش به منزل سعید زینالی

و با ادعای اینکه برای انجام تحقیقات و بازجویی ده دقیقه ای او را بهمراه خود میبرند

، اقدام به بازداشت کردن او نمودند

و بعدها با انکار این موضوع از پاسخگویی به سرنوشت آن جاوید نام خود داری نمودند،

بنحوی که پس از گذشت ۱۹ سال از آن روزهای تلخ،

خانواده سعید زینالی همچنان چشم به راه بازگشت فرزند عزیزشان میباشند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “دیدار جمعی از فعالان مدنی و خانواده های شهدای عاشورای ۸۸ با خانواده زنده یاد سعید زینالی

Comments are closed.