قتل های زنجیره ای این بار در هیاتی جدید همراه با پاکسازی داخلی

 

مهرداد شاکری

 

نزدیک به بیست سال از وقوع قتل های زنجیره ای میگذرد .

قتل هایی که با ترور نویسندگان و هنرمندان آزادی خواه پرونده ای ننگین را تا همیشه به نام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ ثبت کرد.

پرونده ای که آمرین آن آزادانه در حال تردد هستند

و در مناصب بالای اجرایی کشور نقش دارند

و تصمیم گیران اصلی نظامند.

پرونده ای که در نهایت با خودکشی سازی سعیدامامی مختومه اعلام شد.

حال بعد از گذشت بیست سال از آن ترورها

این بار ترورهایی از همان دست

ولی در خود وزارت اطلاعات در حال شکل گیری ست.

ترورهایی با هدف پاکسازی نیروهای نزدیک به مردم معترض به وضعیت فعلی کشور

طبق اخبار واصله به نگام طی یک ماه گذشته

وزارت اطلاعات حداقل به سه مورد پاکسازی داخلی دست زده

و کارمندان خود را با صحنه سازی از میان برداشته است.

نگام برای حفظ منابع خود و در امان ماندن راویان این ترورهای درون سازمانی

فعلا از انتشار اسامی کشته شدگان اخیر خود داری میکند.

باید دید دامنه این ترورها تا کجا ادامه خواهد یافت

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

One thought on “قتل های زنجیره ای این بار در هیاتی جدید همراه با پاکسازی داخلی

Comments are closed.