حجاب و سیاست ؛ و نقشی که زنان در تغییر رفتار حاکمان می توانند ایفا کنند

 

راه سبز امید

 

 

در یک نظام دینی و ایدئولوژیک که مدعی است دیانتش عین سیاست است ،

حجاب امری سیاسی و حجاب گریزی عین سیاست ورزی است و به معنی دین ستیزی نیست.

چنین نظامی خانمی را به خاطر برداشتن حجاب بر خلاف قانون خودش به زندان طولانی مدت محکوم می کند

تا زنان ایرانی را از تظاهر به بی حجابی بترساند .

اما هیهات که آن ها آدم ها را به طور عام و زنها را بطور خاص نشناخته اند.

خدا هم حریف آن ها نشد و نتوانست آن ها را از خوردن میوه ممنوعه در بهشت منع کند

و لذا مجبور شد آدم و حوا را بدون حجاب با هم از بهشت بیرون کند.

دادگاه حاکمان شاپرک شجری زاده را پس از خروج از ایران محکوم به ۲۰ سال زندان کرده تا او دیگر به ایران باز نگردد.

آیا حاکمیت می خواهند ثابت کنند که از خدا هم خداترند؟

آیا می خواهند حجاب را به زور سر زنان کنند

یا آن ها را از جهنمی که در ایران ساخته اند به زور بیرون کنند؟

اگر مردان ایرانی با زبان خوش و زور بازو از پس این حاکمیت زورگو و زبان نفهم و عقب مانده بر نیایند

زنان ایرانی با پرچم کردن روسری هایشان یا این حاکمان را آدم یا به عدم روانه خواهند کرد.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما