رفتار ابلهانه صدا و سیما مشکوک است

 

 

مهدی خلوتی

 

 

صدا و سیمای ایران این روزها دارای رویکردی ابلهانه و بچه گانه است

که بیش از همه موجب خشنودی و شادکامی دشمنان ایران است ،

این رویکرد در داستان اخیر رقصنده اینستاگرام

که نوجوانی فاقد هر گونه وابستگی سیاسی و حتی اجتماعی بود

و چند روز پیش بدون بازتاب سراسری

پس از چند ساعت بازجویی و زهرچشم گیری آزاد شده بود

به قدری ابلهانه بود

که از یک چهره اینستاگرامی با چند هزار فالور یک چهره ملی و جهانی ساخت .

چنین رفتاری اگر وابستگی مستقیم به دشمنان خارج از ایران تلقی نشود ،

حداقل به طور مشهود در راستای منافع آنان است .

در چنین شرایطی و در خوشبینانه ترین حالت

این اقدام صدا و سیما را میتوان به دلیل سرپوش گذاشتن بر تخلفات مالی و بزرگ افشا شده اخیر

که وابستگی متخلفان آن ها به برخی جناح ها اثبات گردیده

و انحراف افکار جامعه از دنبال کردن معضلات حقیقی دانست .

وگرنه دختر بیچاره چه مشکلی برای چه کسی ایجاد کرده بود

که چنین هیا هویی را بدنبال داشته باشد.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما