بندر شهیدرجایی در قرق سرداران مفسد سپاه ، تحریم ها به کام کاسبان تحریم

 

مهرداد شاکری

 

وقتی می گوییم کاسبان تحریم

از کسانی حرف می زنیم که انگار زاده شده اند تا زالو وار

خون مردم را در سخت ترین شرایط اقتصادی

به کثیف ترین روش ها ذره ذره بمکند

و هر روز فربه تر شوند

کاسبان تحریم بی هنرانی هستند

که تنها کاری که از دستشان بر می آید

دزدی و چپاول و غارت است

درست مثل دزدهای دریایی

اما کاسبان تحریم ظاهرشان و منصبشان موجه و توجیه پذیر است

لباس مقدس پاسداری از وطن را به عهده دارند

اما باطنشان سیاه و ظلمانی ست

بندرشهید رجایی بندرعباس با بازگشت تحریم ها حال و هوای خوبی ندارد

بسیاری از شرکت های واردات صادرات یا ورشکست شده اند

یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند

اما سرداران مفسد سپاه این روزها ۹۰ درصد از حجم واردات غیرقانونی کالا به کشور را از طریق این بندر در اختیار گرفته اند.

آنان کاسبان تحریمند

و آفریده شده اند برای همین روزها

که بیشتر چپاول و غارت کنند.

بندر شهید رجایی این روزها بیشتر به پادگان شخصی سرداران فاسد سپاه بیشتر شبیه است.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما