چرا مائده را کشتند؟

 

میثم بازیاری

 

همیشه لازم نیست نیست برای کشتن یک نفر دست به اسلحه ببری و مستقیم به وسط پیشانی اش شلیک کنی

لازم نیست اورا در استخر خفه کنی

لازم نیست زنده زنده او را در آتش بسوزانی

لازم نیست جسد مثله مثله شده اش را تحویل خانواده اش بدهی

لازم نیست در میان اعتراضات او را  زیر چرخهای ماشین له کنی و چند بار از رویش بگذری

لازم نیست اعدامش کنی

لازم نیست در زندان خودکشی اش کنی

گاهی کافی ست دست به کشتن روحش بزنی

دختربچه ای را جاوی چشم ملیون ها نفر تحقیر کنی

اعتراف بگیری

اورا تا آخر عمر با کابوس این عمل وحشیانه تنها بگذاری و کاری کنی که خاطره قساوت تو تا همیشه در جلوی چشمانش  رژه برود

آری مائده هژبری را اینگونه در ۱۷سالگی کشتند تا افکار عمومی را از اختلاس ها و دزدی ها و اعمال ننگینشان منحرف کنند

جمهوری اسلامی دست به ترور شخصیتی مائده زد تا ما مردم فکرمان از فقر و گرانی و فساد و بیکاری و بی آبی و بی برقی و مرده بودن خودمان منحرف شود.

مائده قربانی شد تا خودشان به حیات ننگینشان چند روز بیشتر ادامه بدهند.

 

 


نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

One thought on “چرا مائده را کشتند؟

Comments are closed.