چرا اصلاح طلبم

 

سپهر سلطانی

 

شانس ورود به سیاسی‌ترین دانشگاه ایران در سال ۷۵ را کمتر از هزار نفر داشتند که من یکی از آنها بودم

از لحظه تولد اصلاحات در ایران ناظر آن بودم و دستی بر آتش داشتم

سر پر شر شور باعث شد تا خانواده محبورم کند برای ادامه تخصیل به ایالات متحده بروم

تنها چند روز بعداز ورودم به سرزمین فرصت‌ها، ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاد

حادثه ای که تاثیرش برجامعه ایرانی آمریکایی بسیار زیاد بود

و باعث شد هر صدایی به غیر از اپوزیسیون ج ا در نطفه خفه شود

تجربه سال‌ها زندگی در آمریکا باعث شد با گروههای رنگارنگ اپوزیسیون ج ا آشنا شوم

از مارکسیست‌هایی که در قلب سرمایه داری در بورلی‌هیلز با همسایگان سلطنت طلبشان زندگی می‌کنند

تا مجاهدینی که از ۲۰۱۲ فعالیت علنی شان را شروع کردند

بدون تعارف باید عرض کنم ریشه دشمنی تمام اپوزیسیون با رژیم ایران یک موضوع بیشتر نیست عدم حضورشان در قدرت

تنها هدف تمام گروههای اپوزیسیون کسب قدرت به هر قیمت است

و هیچ دغدغه یا برنامه‌ای برای اداره کشوری با پیچیدگی‌های ایران ندارند

اکثر این گروه‌ها به شدت تمامیت خواه خشونت طلب و بری از هنجارهای اخلاقی هستند

که نمود آنرا در ادبیات آنها به آسانی می‌توان مشاهده کرد

با این توصیف پرونده براندازی را برای خودم برای همیشه بستم

در ژوئن ۲۰۱۷ و تنها چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری برای همیشه به وطن برگشتم

و با نسل جدید اصلاح طلبان ایران که قبلاً به صورت مجازی شناخته بودم از نزدیک آشنا شدم

جوانانی که مثل روزگار جوانی خودم سری پر شر و شور داشتند

و در شرایطی که فرش قرمز هم در بین اصولگرایان و هم در بین براندازان برایشان پهن است

اما پا در مسیر سبز پر از دست انداز گذاشته اند

جوانانی که برخلاف نسل قبل اصلاحات نه بر سر سفره انقلاب بوده اند

نه اصلا چشم طمعی به این سفره دارند

ادب، امید، ذهن مرتب و سواد بالا و دغدغه آینده کشور ویژگی مشترک همه آنها است

که اگر با یک استراتژی همراه شود

و دست ژنهای خوب از دامانشان رها شود

حتما آینده روشنی را برای ایران به همراه خواهد داشت

باید امید داشت تمام ماجرا را اینها رقم بزنند

وگرنه کار ایران تمام است

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

One thought on “چرا اصلاح طلبم

Comments are closed.