امیر انتظام گنجینه اسرار سال های اولیه انقلاب ؛ ماجرای کشف دفتری که حاوی اسامى روحانیونى بود که از اداره اوقاف شاه حقوق می گرفتند

 

علی افشاری

 

مهندس عباس امیرانتظام از چهره هاى شاخص  جریان ملى – مصدقى ایران در سن ٨۶ سالگى چشم بر دنیا بست .

بى تردید قدیمى ترین زندانى سیاسى ایران نماد ستمگرى ، بى رحمى و  خشونت کریه دولتى در جمهورى اسلامى  از یک سو

و تبلور شجاعت ، نیک اندیشى ، شکیبایى ، حقیقت طلبى ، ظلم ستیزى ، بزرگ منشى ، ایران دوستى و آزادى خواهى در اپوزیسیون  از سوى دیگر بود.

از نخستین قربانیان برخاستن هیولاى استبداد دینى از خاکستر هاى آتش انقلاب بود.

همچنین سوء استفاده از اتهام جاسوسى براى تخریب و حذف مخالفان .

عمیقا ملى و میهن دوست بود

اما تکیه گاه گرایش ناسیونالیستى اش ، مردم ایران بودند نه  ایده هاى انتزاعى .

امیرانتظام از رجال سیاسى استخوان خرد کرده ایران بود،

که کشور براى دهه ها از خدماتش محروم شد.

شجاعت و ایستادگى تحسین برانگیز وى در برابر عمله استبداد دینى و سازش ناپذیرى در برابر جمهورى اسلامى ،

در حافظه تاریخ معاصر ایران جاودانه خواهد شد.

اما على رغم خصلت مبارزاتى بالا ،

هر گونه انتقام و کینه و خشونت ناموجه را شدیدا رد مى کرد.

اوج انسانیت او عیادت از آیت الله محمدى گیلانى در بیمارستان بود

که در دادگاه عارى از موازین دادرسى منصفانه حکم اعدام وى را صادر کرده بود .

این انسان شریف با بزرگوارى نشان داد که غایت حقیقت طلبى و اجراى عدالت ،

بسته شدن پرونده شقاوت و بدى ها است

و انتقام از  کارگزاران مى تواند یاریگر استمرار چرخه معیوب خشونت ناموجه شود.

اما برخورد مقامات قضائى با او همچنان کینه توزانه بود .

او صندوق اسرار جنایت هاى رخ داده در زندان هاى جمهورى اسلامى در دهه شصت بود.

تقریبا دو سال در بخش عمومى زندان اوین با وى همبند بودم.

نظم و انظباط و پرنسیب جالبى داشت .

روز هاى حبس را مطابق برنامه مشخصى مى گذراند .

حضورش برایم مغتنم بود و از فرصت استفاده  کرده و در حد توان از او آموختم .

بعد از آزادى هنگامى که در مرخصى بود نیز مراوداتم ادامه داشت .

دغدغه وى گذار  مسالمت آمیز از جمهورى اسلامى به جمهورى مبتنى بر دمکراسى بود .

حفظ استقلال  کشور در کنار رعایت آزادى ها و حقوق ملت برایش مهم بود.

خاطرات دست اول و مهمى داشت که در روشن شدن زوایاى پنهان تاریخ بعد از انقلاب مفید است.

یکى از ناگفته هایش که حضورى از خودش شنیدم، کشف دفترى در ساختمان نخست وزیرى بود

که اسامى روحانیونى که از اداره اوقاف شاه حقوق  مى گرفتند ، همراه با مبالغ درج شده بود.

اسامى برخى از روحانیون مدعى انقلابى بودن نیز در ان فهرست بوده است ،

وقتى موضوع را به مهندس بازرگان اطلاع مى دهد،

وى حیرت زده از سر مصلحت اندیشى حکم به بایگانى و اختفاى آن مى دهد،

امیدوارم این دفتر روزى در  اختیار افکار عمومى قرار بگیرد.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

 

One thought on “امیر انتظام گنجینه اسرار سال های اولیه انقلاب ؛ ماجرای کشف دفتری که حاوی اسامى روحانیونى بود که از اداره اوقاف شاه حقوق می گرفتند

Comments are closed.