پرستوهای ساس در حال جولان دادن به عنوان فعالان سیاسی مدنی در خارج از کشور ؛ فعالان سیاسی خارج از کشور هوشیار باشند

 

مهرداد شاکری

 

 

اعتراضات دی ماه ۹۶ باید ماه ها واکاوی و بررسی شود

تا اتفاقات پشت پرده آن کم کم برای مردم آشکار شود

در اعتراضات مردمی ۹۶ که با هدایت اتاق فکر سپاه بوجود آمد

بازنده اصلی مردم هستند و برنده سپاه

حاکمیت توانست باز هم با انجام یک حرکت ایذایی نسبت به شناخت مخالفان واقعی نظام اقدام کند

و معترضان و کنشگران اجتماعی مدنی را ضمن شناسایی بازداشت کند

و با حبس های بلند مدت فریاد آنان را در گلو خفه کند.

به موازات این تحرکات در داخل کشور

سپاه در یک حرکت حساب شده و از پیش برنامه ریزی شده

پرستوهای آموزش دیده خود را به عنوان فعالین مدنی سیاسی مخالف با نظام به خارج از کشور اعزام میکند.

زنان بی نام و نشانی که هیچ نقشی در اعتراضات دی ماه ۹۶ نداشته اند

امروز توانسته اند به لطف پرونده های ساختگی ساس در بین فعالان سیاسی خارج از کشور نفوذ کنند.

جاسوسان ساس میخواهند اپوزیسیون را از این طریق دچار ضعف کنند.

فاحشه های ساس آموزش دیده اند تا با ایجاد اختلاف به اهداف از پیش تعیین شده دست بیابند.

هوشیاری اپوزیسیون مخالف نظام میتواند این توطئه را خنثی کند.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

 

 

One thought on “پرستوهای ساس در حال جولان دادن به عنوان فعالان سیاسی مدنی در خارج از کشور ؛ فعالان سیاسی خارج از کشور هوشیار باشند

Comments are closed.