سخنی با برخی از دوستان که خارج از معرکه ، ایستادگی کنشگران داخل کشور را بی ارزش می دانند

 

راه سبز امید

 

آدم های ترسو و پررو سطح توقعات و مطالبات و انتظارات سیاسی شان هم بالاست.

طرف با حضور پر سر و صدا در فضای مجازی اما فاقد هویت ،

نه اسم و نه عکس پروفایل و نه جا و مکان او معلوم است

و نه حتی جرات نوشتن یک مطلب سیاسی و نه حتی جرات زدن یک لایک پای پست های دیگران دارد

و نه حاضراست یک در میلیون ریسک و خطر کرده و هزینه بپردازد

و یا اگر هم هویت او معلوم است خارج از معرکه سیاست داخل کشور

و بدون اطلاع از محدودیت ها و فشارها و مشقت های جانکاهی که کنشگران سیاسی داخل کشور با آن ها دست و پنجه نرم می کنند

به کمتر از تغییر نظام و قانون اساسی هم رضایت نمی دهد

و آن هایی را که بهترین سال های عمر و جوانی خود را به خاطر فعالیت های سیاسی اصلاح طلبانه در زندان گذرانده اند

و از حقوق اجتماعی و شهروندی محروم بوده اند را به استمرار طلبی و سازش کاری متهم می کند.

همان هایی که با تمام مشقت ها و مرارت ها در وطن ماندند اما خم به ابرو نیاوردند

به اعدام و حبس ابد محکوم شدند اما با قاضی صادرکننده حکم به جای مقابله به مثل هم چون پیامبر رحمت مهربانی کردند و به دیدار او رفتند

عمرشان در سلول های انفرادی و حبس های طویل المدت به جرم گفتن رای من کو تلف شد اما کشور خویش را رها نکرده و با هیچ کس قهر نکردند

کتک خوردند و شکنجه شدند اما مصالح ملی را بر مصالح شخصی و گروهی ترجیح دادند

و مردانه با تمام این مرارت ها ایستادند و مقاومت کردند تا وطن به دست اغیار گرفتار نشود

اما واقعا باید تعجب کرد که چقدر وقاحت و فرصت طلبی و رندی در رفتار این افراد وجود دارد ؟

کسانی  که یا اندک و یا هرگز هزینه ای نداده اند

خوب آقا و یا خانم زرنگ ؛

چه کسی باید این تغییرات رادیکال و ریشه ای مورد نظر شما را انجام بدهد؟!!!

شمایی که حاضر نیستی کوچکترین هم هزینه بدهی و فرسنگ ها از منطقه خطر دور میشوی

چرا همیشه به دنبال قهرمان و قربانی می گردی ؟!!!

که قهرمانت راجلو بیندازی و پشت سر او  پنهان شوی

و هر وقت هم که احساس خستگی و خطر کردی جا خالی بدهی و بی سر وصدا او قال بگذاری و از مهلکه بگریزی؟!!!

لطفا یا کمی سطح جرات و ریسک پذیری ات را بالا ببر

و یا سطح توقعات و انتظاراتت را کمی پایین بیاور .

و یا با خودت صادق باش

و اصلا وارد گود سیاست نشو

و زندگیت رو بکن و حالشو ببر.

آخر تا چه زمانی میخواهی به رویه آماده خوری و مفت خوری و قهرمان پروری و نخبه کشی و مرده پرستی ادامه بدهی؟

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما