شورش و آشوب در عراق ، انزجار عمومی مردم عراق از سپاه

 

مهرداد شاکری

 

اعتراضات گسترده مردم عراق در شهرهای بصره و نجف

و به آشوب کشیده شدن این اعتراضات و تسخیر فرودگاه نجف توسط معترضان

و کشته و زخمی شدن ده ها تن در این اعتراضات

قطعا یک مسئله داخلی در عراق میباشد

که دولت و مردم عراق از پس اداره آن بر خواهند آمد

اگر همان طوری که معترضان فریاد میزدند

دست سپاه و قاسم سلیمانی از عراق کوتاه شود

و دخالت های آنان در امور داخلی عراق به پایان برسد.

سپاه در عراق به نقطه ای بی بازگشت رسیده است.

ده ها سال تفرقه افکنی و خونریزی سپاه در عراق

این روزها با انزجار مردم عراق از سپاه همراه شده است.

مردم عراق خواهان پایان حضور سپاه در عراق هستند.

ادامه حضور سپاه در عراق میتواند به بروز جنگهای داخلی در عراق بینجامد

و باعث ریخته شدن خون هزاران بیگناه شود.

مردم عراق از سپاه منزجر هستند

میلیاردها دلار پولی که سپاه در عراق هزینه نمود

در شعله های خشم مردم عراق خاکستر شد.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “شورش و آشوب در عراق ، انزجار عمومی مردم عراق از سپاه

Comments are closed.