تنها راهکار برون رفت از بحران تن دادن به پیشنهاد قدیانی است ؛ عزل خامنه ای

سید نادر آموزگار

 

تنها راهکار برون رفت از بحران تن دادن به پیشنهاد قدیانی است عزل خامنه ای
چراکه
تبعات تداوم ولایت آغا
یعنی :
تداوم استعمار بی نهایت زیانبار روسیه و چین؛
ادامه چپاول بودجه توسط نهاد فاسد سپاه و روحانیت حکومتی؛
تمدید نا محدود تضییقاتی مثل حصر و حبس شخصیت های مورد علاقه مردم،‌ حجاب اجباری، بازگشت هنرمندان محبوب مردم به کشور، و ….
ادامه اشغال صدا و سیمای میلی و قوه فاسد قضائیه توسط عوامل سپاه و مافیای روحانیت حکومتی؛
و در شرایط بی نهایت نا مطلوب کنونی
همچنین :
فلج شدن کامل اقتصاد ملی؛
شامل :
صنایع ، بازار، و به زودی زود کل ادارات و سازمان های بخش های دولتی و بخش خصوصی
به خاطر فقدان نقدینگی ناشی از عدم دریافت پول نفت
در اقتصاد بیماری که حدود ۹۰ و چند درصد وابسته به نفت است

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “تنها راهکار برون رفت از بحران تن دادن به پیشنهاد قدیانی است ؛ عزل خامنه ای

Comments are closed.