حتی شاه هم برای بقای سلطنت خود فرستاده ای هم چون ولایتی به روسیه یا دیگر دول خارجی گسیل نکرد

حسین رزاق

 

‏این چندروز که میرزا اکبر ولایتی پیام ویژه‌ی رهبر/روحانی را برای رفیق پوتین برده، روزنامه‌های اواخر پهلوی و اوایل انقلاب را در آرشیو دانشگاه منچستر مرور کردم.

‏هیچ سندی نیافتم که در اواخرعمر رژیم دست نشانده پهلوی، پیامی ویژه ازطرف شاه خائن برای ابرقدرتی رفته باشد!

اما ‏چندنکته درباره‌ی پیام به پوتین؛

‏-این پیام حاوی چه وعده و التزامی ازطرف نظام بوده که به امضای توأمان رهبر/روحانی احتیاج داشته؟

‏-چرا ولایتی با افتخار از پیروزی‌اش در مذاکره با روسیه میگوید و سرمایه‌گذاری ۵۰میلیارد دلاری روسها اما وزیر انرژی روسیه از آمادگی تبادل نفت دربرابر غذا؟!

‏-اگر این مذاکرات و ایفای تعهدات برای تمنای پشتیبانی از طرف کشوری که در ۳۰سال گذشته دائما ثروت ایران را بالاکشیده و رکب زده اما سروتهش را با «اهدای قرآن تقلبی» و «قیاس آن دیگری با مسیح» هم آورده، ازطرف ظریف انجام میگرفت، آیا میرزا اکبر ولایتی به زبان فارسیِ سخت، ظریف را «جر» نمیداد؟!

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما