2 thoughts on “عکس طنز روز : واکنش احتمالی کیهان به این عکس؛ دست انداختن رییس‌جمهور کرواسی بر گردن پوتین، توطئه از پیش طراحی شده بود

Comments are closed.