چهل سال حمله پیشگیرانه دُن کشیوت وار بی حاصل و سرتاپا خسارت ؛ دیگر بس است

 

راه سبز امید

 

۴۰ سال است که پس از پیروزی انقلاب حاکمان ما به خیال خود برای پیشگیری از جنگ ،مدام مشغول حمله پیشگیرانه به دشمنانش بوده

ولی همیشه ناکام بوده و رودست خورده اند.

برخی از حاکمان که هیچ وقت در خواب هم نمی دیدند روزی قدرت به چنگشان افتد

پس از رسیدن به قدرت هر روز خواب می دیدند که آمریکا برای پس گرفتن قدرت به آن ها حمله ور شده است

و لذا در عالم بیداری به فکر حمله پیشگیرانه افتادند.

از همان ابتدای انقلاب گفتند باید با صدور انقلاب به خارج ، دشمنان انقلاب را در بیرون از مرزها با سایر ملت ها درگیر کرد

قبل از آن که در داخل مرزهایمان با ما درگیر شوند.

با همین تصور غیر اصولی سفارت آمریکا را به عنوان یک حمله پیشگیرانه زودتر اشغال کردند

پیش از آن که آن ها بخواهند خاک ایران را اشغال کنند. ‌

ایده صدور انقلاب و اشغال سفارت باعث شد تا عراق با حمایت اعراب و غرب و شرق به ما حمله کند‌.

پس از دفع حمله عراق و آزادی خرمشهر گفتند باید جنگ را ادامه داد

و به داخل خاک دشمن کشید

تا درسی باشد برای دیگران

جهت پیشگیری از تجاوزی دیگر به کشور و نظام ما.

از همان فردای فتح خرمشهر به لبنان نیرو اعزام کردند

و در آنجا یک سپاه جیره خوار مجهز درست کردند

تا با تهدید امنیت اسراییل از حمله امریکا و اسرائیل به ایران پیشگیری کنند

و آن ها فکر حمله به ایران را از ذهن خود دور کنند.

پس از آن در سوریه با مردم و مخالفان دولت این کشور درگیر شدند

به بهانه پیشگیری از کشیده شدن دامنه حملات تروریستی به داخل کشور‌.

هم چنین آن ها به خیال باطل خود مخفیانه برای رسیدن به سلاح هسته ای بعنوان یک سلاح استراتژیک و پیشگیرانه تلاش کردند.

غافل از آن که دشمنان دانا خود عمدا تجهیزات آلوده را به این نادان ها داده اند

تا رد پایشان را بگیرند و آن ها را به دام اندازند‌.

۴۰ سال است که حاکمان بی وقفه دارند دُن کیشوت وار

با سایه اشباح و با آسیاب های بادی و دشمنان خیالی می جنگند

و به آن ها حمله پیشگیرانه می کنند.

تا مبادا روزی مورد حمله قرار گیرند

و قدرت از دستشان خارج شود.

وقتی استراتژی دفاعی یک کشور را کسانی طراحی کنند که در هیچ دانشگاهی درس نظام و استراتژی و تاکتیک دفاعی نخوانده اند

و حتی خدمت نظام وظیفه هم نرفته اند

و کارشان منبر و وعظ و حداکثر فعالیت و دانش نظامی شان جنگیدن با سپاه یزید در کربلا

و بر بالای منابر به منظور در آوردن اشک مردم و خوردن نان بر سر سفره امان حسین بوده است

باید هم که ۴۰ سال برای پیشگیری از جنگ مدام بجنگیم

و از ترس مرگ هر روز بمیریم‌.

حمله پیشگیرانه دیگر بس است

مرگ یکبار و شیون هم یکبار.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

 

One thought on “چهل سال حمله پیشگیرانه دُن کشیوت وار بی حاصل و سرتاپا خسارت ؛ دیگر بس است

Comments are closed.