بردن نام شهدا ، نانی که هنوز برای برخی از سران حاکمیت به نرخ روز است

 

میثم بازیاری

 

نام شهدا و ذکر یاد شهدا در ایران

متاسفانه تبدیل به ابزاری برای سوء استفاده برخی از افراد شده

نام شهدا برای راس نظام و سرداران فاسد سپاه تبدیل به اسم رمز عبور گشته

با نام شهدا هر کاری بخواهند می کنند

غارت و چپاول و ظلم و فساد همه به برکت نام شهدا توسط سرداران فاسد سپاه شدنی ست

به نام شهدا از دیوار سفارت بالا میروند.

نماینده مجلس را در شیراز کتک میزندد.

کنسرت ها را لغو میکنند.

عجب دکانی شده نام شهدا برای بعضی ها

همان شهدایی که شب عملیات بی هیچ واهمه ای روی مین میرفتند

تن شریفشان پلی میشد برای گذشتن بقیه از سیم خاردار

از هم سبقت میگرفتند برای شهادت

در گمنامی حماسه ها آفریدند

شهدایی که همه تا ابد مدیون آنهاییم

اما چه کنیم که دارند به نامشان نان به نرخ روز میخورند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما