حذف فیزیکی فعالان بلوچ ، تاکتیک تازه سپاه در سیستان و بلوچستان

 

مهرداد شاکری

 

با توجه به وضعیت بسیار اسفناک سیستان و بلوچستان

در زمینه های معیشتی مردم

و فقر و بیکاری و خشکسالی های گسترده و بحث ریزگردها و طوفان های شن

وتحرکات تفرقه انگیزانه سپاه در بین مردم با توجه به اختلاف عقاید و مذهب ،

فعالان و نخبه های سیستانی می کوشیدند ضمن رسیدگی به آلام مردم رنجدیده این استان

نسبت به آگاه سازی مردم به عملیات ها و جنگ های روانی سپاه آگاهی بخشند.

این رویکرد فعالان مدنی و اجتماعی سیستان و بلوچستانی به مذاق سپاه خوش نیامده است.

ترورهای هدفمند و خاموش سپاه جوانان و نخبگان سیستان بلوچستان را نشانه رفته.

به نظر می آید پروژه شوم قتلهای زنجیره ای

در جای جای میهنمان در حال انجام باشد

و تیم های ترور سپاه بدون واهمه در حال ترور نخبگان کشور می باشند.

هوشیاری مردم و فعالان مدنی و سیاسی میتواند باعث شکست خوردن این پروژه شوم شود.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما