قطع صادرات برق به عراق و تبعات فراوان سیاسی آن برای ما

 

راه سبز امید

 

در پی گرم شدن هوا و افزایش مصرف برق

و قطع مکررآن در نتیجه فزونی میزان تقاضا بر مصرف

وزارت نیرو مجبور به قطع کامل صادرات برق به عراق گردید.

قطع مکرر برق در استانهای جنوبی عراق در طی روزهای گذشته

منجر به بروز آشوب و شورش های مردمی و حمله به مراکز دولتی و طرح شعارهای ضد ایرانی گردیده است.

وزیر پیشین نیروی ایران اصرار زیادی بر صادرات برق داشت

و این امر منجر به ایجاد رقابت و تنش بین وزارت نیرو و وزارت نفت شده بود.

وزارت نفت صادرات انرژی در هر شکل را در حوزه مسئولیتهای خود می دانست

و مسئولیت وزارت نیرو را تامین آب و برق داخل کشور می دانست.

در حالیکه وزارت نیرو مسئولیت تولید و عرضه برق را بصورت یکپارچه در حوزه وطایب خود می دانست.

این در حالی است که دولت عراق ریالی بابت هزینه برق وارداتی خود از ایران تا کنون نپرداخته

ولی بخاطر مسائل سیاسی و امنیتی صادرات برق به عراق بی وقفه ادامه داشت.

صادرات برق علاوه بر ایجاد آلودگی های زیست محیطی و گرمایش زمین و هوا توسط نیروگاهها

به لحاظ اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست.

زیرا حدود ۸۰% انرژی در نیروگاهها و خطوط انتقال به هدر می رود.

علاوه بر اینها قطع صادرات برق ایران به عراق و مذاکره دولت عراق با عربستان سعودی جهت واردات برق

به لحاظ سیاسی و امنیتی هم برای ایران بسیار هزینه ساز است

و باعث برانگیخته شدن موج احساسات ایران ستیزی در مناطق شیعه نشین جنوب عراق می شود‌

و در جو کنونی جهانی که ایران در تنگنای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته

این قضیه بیش از پیش به زیان ایران و به سود عربستان خواهد شد.

ایران در حال حاضر برای ترک سوریه زیر فشار جهانی است

و به احتمال زیاد موج ایران ستیزی موجود در عراق ایران را مجبور به کاهش نفوذ و حضور خود در عراق هم خواهد کرد.

و این دوعقب نشینی مقدمه ای برای قطع ارتباط ایران و حزب الله

و فشار برای خلع سلاح حزب الله و کشیدن نیش مار خواهد بود.

بر طبق اسناد ویکی لیکس سعودیها با تشبیه ایران به مار افعی

بارها در زمان اوباما از او خواسته بودند تا سر این مار را به زمین بکوبد.

اما او زیر بار نرفت.

اما ترامپ مامور اجرای این خواسته سعودیهاست

و برای اآن ها نقش پیمانکار را ایفا می کند.

خلع سلاح حزب الله در واقع به منزله کشیدن نیش مار

و مقدمه ای برای کوبیدن سر مار است‌‌.

و عقب نشینی از عراق و سوریه پیش نیاز کشیدن نیش مار است.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما