امیدهای مُثله شده …/ محمّدآزاد جلالی زاده

الف ” حدود یکسالی از انتخابات ریاست جمهوری می گذرد ، انتخاباتی که در آن روحانی هر چه که در ذهنیاتش می گذشت برای کسب پیروزی بر زبان آورد و از زمین و زمان مایه گذاشت و حتی کار را به مسایل حساس سال ۶۸ و حواشی آن در کشور کشاند ، کسی نمی توانست ترمز روحانی را بکشد و دقیقا معلوم نبود که چه کسانی به وی مشاورت می دهند که چنان می تازاند که گرد و غبارش چشم ها را خیره ، ذهن ها را هپنوتیزم و برگه های رای را به نام وی رقم زد ، اما اکنون پس از یکسال و به همین زودی مشخص شده راه طی شده از طرف وی درست نبوده است .

ب ” روحانی همین اواخر به اروپا رفت و دوباره مثل دوران انتخاباتی ، احساسلتش را بر واقع بینی اش غلبه داد و جلوی تمام رسانه های مهم جهان چنان داد سخن راند که همگی از آن به بستن تنگه ی هرمز تعبیر کردند و در داخل نیز افرادی که رجزخوانی را بر واقع بینی استراتژیک معقولانه ترجیح می دهند در چرخشی عجیب ، از روحانی حمایت کردند و جالب آنکه هیچکدام از این رجزخوانی ها نتیجه نداد و عاقبت روحانی خود دست به تلفن شد و به آنگلا مرکل پیام داد که بسته ی پیشنهادی اروپایی ها ناکافی ست .

ج ” به بحث هایی همچون اقتصاد نابسامان کشور ، وضعیت به شدت بحرانی کم آبی در کشور ، اعتراضات عمومی ، فشارهای اساسی و به دقت برنامه ریزی شده ی آمریکا و متحدانش ، ترکیب معجونی معکوس وزرا !؟ و برنامه ی طولانی مدت روحانی و تیمش برای ادامه ی حضور بلندمدتشان در ساختار قدرت در ایران و مسایلی از این دست ورود پیدا نمی کنم که آنقدر این مسایل مورد اشارت قرار گرفته که لازم به تکرار نیست ، اما سوال اصلی اینجاست که روحانی و همکاران و کسانی که وی را تشویق می کنند با ” امیدهای مثله شده ی حداقل ۲۴ میلیون ایرانی ” که باورشان را به وعده های کاذب دوران انتخابات به طور کامل از دست داده اند چه می کنند ؟؟

د ” گیریم که ابرهای دزدیده شده مان ! را پس گرفتیم و هرمز را بستیم و کیسه های دو لیتری آب شرب خوزستان را چهارلیتری کردیم و دوتا وزیر و استاندار را عوض کردیم و اسامی رانت خواران را منتشر کردیم ، اما دقت نداریم که کشور از جایی دیگر در معرض آسیب های جدی ، استراتژیک و وسیع است و این همان امیدهای مثله شده است ، امیدهای مثله شده ای که انگیزه ، هیجان ، باور به ساختار تصمیم گیری و بسیاری چیزهای دیگر را از دست داده است ، امیدهای مثله شده ای که دیگر ایمانش را به انتخاب و انتخابات از دست داده است .