تابوی مذاکره با آمریکا باید شکسته شود

 

راه سبز امید

 

من واقعا موضع بعضی آدم هایی را که با خیال راحت نشسته اند و به نظام خط و خطوط و راهکار ارائه می دهند

و برای ملت ایران تعیین تکلیف می کنند

که مذاکره با ترامپ بی فایده است

خیانت و حماقت محض است

و به مصلحت نیست

چون آن همه عهد و پیمان های قبلی را آمریکا  زیر پا گذاشته

و ایران نباید با او مذاکره کند

و باید با طناب پوسیده روسیه برود ته چاه تحریم ها و مقابله با دنیا‌‌.

من نمی فهمم واقعا این آدم ها در چه فازی هستند؟

دوستدار وطن و ملت خود هستند یا دشمن اآن ها؟

مزدور حاکمیت هستند یا مزردور اجنبی یا هیچکدام ا ز این ها ؟

این دسته از افراد واقعیت ها را نمی دانند و نمی فهمند

چون بعضا دور از وطن هستند و نمی توانند شرایط داخل کشور را درک کنند.

متوجه نیستند که ملت ایران دارد به سمت چه فاجعه بزرگی پیش می رود؟

یا برایشان مهم نیست که چه سرنوشتی برای ملت ایران پیش می آید چون خودشان خارج از ایران زندگی می کنند و آسیبی هم نمی بینند.

بله سیاست آمریکا تغییر کرده و آمریکا به دنبال باز تعریف منافع خود و تغییر روابط و قراردادهای پیشین خود با دنیا و تنظیم مجدد آن در راستای منافع خود است

و همه کشورهای دنیا هم مشغول مذاکره و چانه زنی و کلنجار رفتن با آن هستند تا از منافع ملی خود دفاع کنند.

چگونه مذاکره با آمریکا در چنین شرایطی برای همه دنیا اعم از روسیه و اروپا و چین و کره شمالی و اعراب و ترکیه و هند ، خوب و مجاز است

و فقط برای ایران بد و غیر مجاز است؟

این چه منطقی است؟

اتفاقا به نظر من ایران بهترین موقعیت را در شرایط حال حاضر برای مذاکره با آمریکا برای کسب امتیاز دارد

چون ترامپ به یک موفقیت سیاسی در رابطه با ایران برای ضرب شست نشان دادن به سایر رقبا و شرکایش نیاز دارد

و ایران می تواند از این وضعیت به نفع خود بهترین و بیشترین استفاده را بکند

و از آن به نفع خودش امتیاز بگیرد.

ایران می تواند با استفاده از این فرصت وارد اقتصاد جهانی بشود

و برای حل مشکلات زیست محیطی و بحران آب از امریکا کمک مالی و فنی بگیرد

و خود را از تحریم و انزوا خارج کند. ا

ز این نظر وجود ترامپ بهترین فرصت برای ایران جهت حل اختلافات تاریخی خود با آمریکاست.

من حتی به خاتمی هم انتقاد دارم

که بعد از نامه یکصد نفر در خصوص لزوم مذاکره نظام با آمریکا گفت مذاکره در چنین شرایطی به مصلحت نیست.

از ایشان باید پرسید پس چه وقت مذاکره به مصلحت است؟

نظام چهل سال با شعار دادن و عمل نکردن وقت تلف کرد و مذاکره نکرد و مذاکره رو به تابو تبدیل کرد.

الان دیگه وقت این اقدام است

و این تابو باید شکسته شود.

این عین مصلحت ملت و نظام و کشوراست.

آن هایی که می گویند مذاکره نه چه بدیل و جایگزینی برای آن دارند؟

چه جوابی به ملت ایران دارند؟

شرایط ملت تحت تحریم و محاصره یمن را ببینند

و به ملت خود رحم کنند

و این قدر از روی شکم سیری و بی خیالی حرف نزنند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما