این نشانه قدرت نیست که درخواست گفتگو پذیرفته نشود

 

یدالله اسلامی

 

این نشانه قدرت نیست که درخواست گفتگو پذیرفته نشود

و پس از گذشت یک سال ژست سیاسی گرفته شود .

پیش تر هم خبر این موضوع با واسطه گری آقای مکرون اعلام شده بود

و موضوع تازه ای نیست .
اقای واعظی درک درستی از واقعیت های سیاسی ندارد

و دفاع ایشان از هر حمله ای بدتر است

وجود ایشان در دفتر ریاست جمهوری چندان به سود موقعیت آقای روحانی نبوده است .

سخن از درستی یا نادرستی رفتار ترامپ یا دیگری نیست .

موضوع این است که گفتگو بهتر از نزاع می باشد .

آقای ترامپ درخواست گفتگو کرده و آقای روحانی هم نپذیرفته است.

مکرون هم واسطه بوده است

من این نپذیرفتن را از سوی آقای روحانی صحیح نمی دانم.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما