مجلس عصاره فضایل یا عصاره رذایل؟

 

 

مهرداد شاکری

مجلس عصاره فضایل یا عصاره رذایل؟

بنیانگذار جمهوری اسلامی در دیدار نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی با ایشان اظهار داشتند :

مجلس عصاره فضایل ملت است.

ای کاش چنین بود

قطعا اگر بنیانگذار جمهوری اسلامی زنده بود

و حال و روز این روزهای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان را می دید

قطعا نظرش متفاوت بود

این روزها دیگر مجلس عصاره فضایل نیست

نمایندگان دیگر نماینده مردم نیستند.

آنان نماینده می شوند تا جیب های خود را پر کنند.

می آیند تا با سوء استفاده از دردهای مردم کاخ آرزوهایشان را بر کوخ ها و ویرانه های مردم بسازند.

صرف میلیاردها تومان هزینه های انتخاباتی نمایندگان قطعا برای رضای خدا و خدمت به خلق نیست.

آنان با رانت های گوناگون دنیای خود را آباد می کنند و دنیا و آخرت مردم را نابود.

این روزها نمایندگان مجلس عصاره رذایل ملتند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما