طرح مشترک روسیه و اسراییل برای تشکیل خاورمیانه جدید

 

راه سبز امید

 

الکساندر دوگین یک نظریه پرداز روسی و مغز متفکر آقای پوتین و مبتکر طرح اتحاد بزرگ اوراسیا است.

او معتقد به تقسیم اروپا و خاورمیانه بر اساس قومیت و مذهب است

مطابق طرح او شیعیان متحد مسیحیان ارتدوکس هستند

و باور مشترک انها به ظهور حضرت مهدی به همراه حضرت عیسی و یهود ستیزی حلقه های اعتقادی مشترک آن ها است.

تشکیل هلال شیعی ( محور مقاومت) در واقع جزیی از طرح اوست

که ایران و روسیه در جهت تحقق ان تلاش می کنند.

به نظر من روسیه و اسراییل طرح و نقشه راه مشترکی برای تقسیم خاورمیانه به دو حوزه نفوذ

و ترسیم نقشه ای جدید برای آن دارند

به طوری که اروپا و آمریکا سهم و نقشی در طراحی خاورمیانه جدید نخواهند داشت

و ترامپ محصول مشترک روسیه و اسراییل برای نیل به این هدف مشترک است.

مطابق نقشه موجود خاورمیانه که بر اساس قرارداد سایکس پیکو

توسط استعمار فرانسه و انگلیس در یک قرن قبل و در اثنای جنگ اول جهانی طراحی گردیده

کشورهای خاورمیانه طوری تقسیم شده اند که دارای تنوع قومی و مذهبی باشند.

به طوری که استعمارگر بتواند با دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی میان اقلیت و اکثریت جامعه

و قدرت دادن به اقلیت

بتواند به راحتی بر اکثریت حکومت کند.

اما مطابق نقشه مشترک روسیه و اسراییل برای خاورمیانه جدید

باید کشورهای جدیدی روی نقشه خاورمیانه پدید آیند

که تک قومیتی و تک مذهبی و فاقد تنوع قومی و مذهبی باشند‌.

مصوبه جدید پارلمان اسرائیل مبنی بر معرفی اسراییل بعنوان کشوری تک قومی و تک مذهبی ویژه قوم یهود

در واقع گامی در جهت تعمیم این مدل دولت-ملت بر سراسر خاورمیانه است‌.

طرح آقای دوگین برای تشکیل اتحاد بزرگ اوراسیا یک نقشه راه صهیونیستی

برای تقسیم خاورمیانه بر مبنای مذهب و قومیت

و مکمل طرح تئودور هرتزل بنیانگدار جنبش جهانی صهیونیسم

برای تاسیس اسراییل بزرگ از نیل تا فرات است.

در این نقشه راه روسیه متحد اقلیت شیعی و اسراییل متحد اکثریت سنی است

و ایران و ترکیه و عراق و سوریه و حتی عربستان باید تجزیه

و میان شیعه ها و سنی ها و کردها تقسیم شوند.

با اجرای این طرح یک پای روسیه به آب های گرم جنوب در ساحل خلیج فارس و دریای عمان باز خواهد شد

و جای پای دیگرش در سواحل سوریه و ترکیه در دریای مدیترانه تثبیت و دست ترکیه از تنگه بسفر و داردانل کوتاه خواهد شد

و اسراییل نیز بر کل منابع آب خاورمیانه از نیل تا دجله و فرات و کارون و کرخه دست خواهد انداخت.

لذا من معتقدم تنها راه مقابله با این طرح شیطانی که گام به گام در حال اجرا و نزدیک شدن به هدف خود است،

اتحاد استراتژیک ایران و ترکیه و عراق و سوریه

برای ایجاد یک ابر قدرت منطقه ای متحد

با اتحادیه اروپا و یک توازن قوا و عمق استراتژیک در خاورمیانه

در برابر طرح مشترک روسی امریکایی اسرائیلی است.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما