ورود بی سرو صدای پیکر جان باختگان سپاه در سوریه از مرز شلمچه به ایران

 

مهرداد شاکری

حمله های متعدد ارتش اسراییل به مواضع سپاه قدس در سوریه

و جان باختن تعداد بسیاری از اعضای سپاه قدس در سوریه

همواره از طرف حکومت ایران با بایکوت خبری کامل روبرو شد.

ارتش اسراییل سپاهیان ایرانی را دررسوریه تار و مار کرد

و حکومت شعار نابودی اسراییل را در تریبون های داخلی فریاد زد.

نهایت عکس العمل حکومت به این حملات شعارهای پوچ و توخالی و با مصارف داخلی بود

در هیاهوی اختلاس های میلیاردی

و جنگ رسانه ای حکومت برای انحراف افکار عمومی از اتفاقات در سوریه

پیکر بیش از یکصد تن از جان باختگان ایرانی در سوریه

از طریق مرز شلمچه طی ۷۲ ساعت گذشته به ایران بازگردانده شد.

این اجساد بخشی از اجساد جان باختگان سپاه در سوریه می باشد

که به مرور به ایران بازگردانده می شود.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “ورود بی سرو صدای پیکر جان باختگان سپاه در سوریه از مرز شلمچه به ایران

Comments are closed.