محمود صادقی: حکمرانان از راس تا قاعده پاسخگو باشند

 

نگام ، سیاسی _ محمود صادقی، نماینده تهران درباره راه های عبور از وضعیت موجود توییت جدیدی نوشت.

 

او در این توییت نوشت :

منشأ فسادگسترده مالی را باید در ضعف ساختارها و فرآیندها جستجو کرد نه افراد.

راه حل هم اصلاحات ساختاری است؛

تقویت دموکراسی، شفافیت، آزادی رسانه و احزاب،

مجلس مستقل، قاضی مستقل، اقتصاد و سیاست غیرمتمرکز

، پاسخگویی و مسئولیت پذیری حکمرانان از رأس تا قاعده متناسب با اختیارات.

 

 

One thought on “محمود صادقی: حکمرانان از راس تا قاعده پاسخگو باشند

Comments are closed.