پوتین و ترامپ دو روی یک سکه

 

راه سبز امید

 

عکس روز جلد مجله تایم گویای همه حقیقت است.

پوتین و ترامپ دو روی یک سکه اند.

آن ها هر دو متعهد به حفظ و بقا و تامین امنیت اسرائیل هستند

و اسرائیل دوست و متحد استراتژیک هر دوی آنهاست.

پس چگونه است که برخی در ایران آمریکا را دشمن و روسیه را دوست و متحد خود تلقی می کنند

و داشتن رابطه با روسیه را در جهت منافع ملی و داشتن رابطه و حتی مذاکره با امریکا را مخالف منافع ملی می دانند؟

پوتین و ترامپ قطعا هر دو شخصیت های کاریزماتیکی دارند.

علاوه بر این، هر دو عملگرا هستند.

هر دو از جمله سیاستمداران کاسبکاری هستند که آماده اند برای رسیدن به اهداف خود معامله کنند.

هر دو از اینکه بیانیه هایی با لحن تند و پرخاشگرانه صادر کنند نمی ترسند

حتی اگر عموم مردم احساس کنند از این بیانیه ها مورد تحقیر و خطر قرار گرفته اند.

در حقیقت پوتین و ترامپ تنها چیزهایی را بلند عنوان کنند که هیچ رهبر سیاسی ای جرات چنین کاری را ندارد.

دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین هر دو رهبران دیکتاتور و خودکامه ای هستند که عقاید و دیدگاه های آنها راه را برای فاشیسم آشکار باز می کند.

اگر برخی شرایط و زمینه ها برای این رهبران خودکامه وجود نداشت، آنها هیچ گاه نمی توانستند بر مردم یا رسانه های جدید تأثیر بگذارند.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما