چرا پوتین و ترامپ در مصاحبه مطبوعاتی خود نامی از ایران نبردند؟!

 

نصرالله پورجوادی

 

به نظرم علت این که پوتین و ترامپ در مصاحبه مطبوعاتی خودشان ذکری از ایران نکردند

این نبود که واقعا در مذاکراتشان در باره ایران حرفی نزدند

و به توافقی نرسیدند

بلکه زدند

و به توافق هم رسیدند

ولی پوتین شرط کرد تا چیزی در مصاحبه مطبوعاتی شان در باره ایران نگویند

تا روسیه بتواند نقشه های خود را برای دوشیدن ایران در این اوضاع عملی کند.

روسیه فعلا یک دستش تو دست آمریکاست

و دست دیگرش در جیب ما.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما