لزوم تامل در رابطه با رخنه های امنیتی درون سپاه

 

مژگان بیانی

 

تایید مقام قضایی در خروج مدارک و اسناد اتمی ایران در انتهای دی ماه نود و شش

و گذاشتن آن ها روی میز رهبران اسراییلی را

نمی توان مساله ای پیش پا افتاده دانست

آن هم سی و دو گاو صندوق چند جداره

که بمب های با قدرت بالا قادر به انهدام آن ها نبودند

و همراه داشتن دستگاه های برش

با تولید دما ی سه هزار و ششصد درجه

و تنظیم زمان شش ونیم ساعت در وسط شهر تهران .

همه را نمی توان سناریو های بدون طراحی

و‌ بدون شرکای داخلی در راس حاکمیت دانست .

اگر فقط بدانیم کلیه امور پیشرفت های اتمی

تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است

و‌ با این عملیات ماموران موساد معلوم می شود که در میان نیروهایی وابسته به سپاه پاسداران

شکاف های عمیق در پیروی از راس حاکمیت وجود دارد

و این موضوعی خطرناک است

وقتی بدانیم امنیت بیشتر بیوت آیات عظام و مقامات دولتی

با سپاهی است که چنین چند دستگی در آن ها مشهود است.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “لزوم تامل در رابطه با رخنه های امنیتی درون سپاه

Comments are closed.