در هیاهوی ورود سپنتا نیکنام به شوراهای شهر وزارت اطلاعات در حال تسویه با فعالان بلوچ

 

مهرداد شاکری

یکی از طلاب اهل سنت بلوچ اهل خاش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.

روز ۳۰ تیر مسلم عبدالزهی فرزند نیک محمد

اهل خاش طلبه مدرسه دینی منبع العلوم کوه ون سرباز

توسط ماموران وزارت اطلاعات خاش بازداشت شد.

یک منبع مطلع گفت: “مسلم قبلا چندین بار به اطلاعات خاش احضار شده

و دیروز پس از احضار به محض حضور

فورا او را دستبند زده

و به مکان نامعلومی انتقال داده اند”

از علت بازداشت نامبرده اطلاعی در دست نیست.

در ماه های گذشته تعدادی دیگر از طلاب منبع العلوم کوه ون بازداشت شدند.

اوایل ماه جاری ۱ تیر ۹۷ دو طلبه دیگر مدرسه کوه ون سرباز

به نام های هارون پناهنده و موسی گنگذاری بازداشت شدند

که پیش از آن ها حبیب الله پناهنده برادر بزرگ تر هارون پناهنده دیگر طلبه این حوزه نیز بازداشت شده بود.

همچنین سه روحانی و فعال مذهبی بلوچ دیگر

به نام های مولوی سعید آرامش ، حافظ عبدالحی آرامش و مولوی امین مبارکی خردادماه ۹۷ بازداشت شدند.

از آخرین وضعیت این افراد و اتهامات وارده اطلاعی در دست نیست

به نظر می آید در هیاهوی چندین ماهه داستان ورود اقلیت ها به شورای شهر

وزارت اطلاعات با رویکردی جدید

تصمیم گرفته ضمن دستگیری فعالان بلوچ و سنی مذهب

و با پرونده سازی های امنیتی

اجازه ورود این افراد را به انتخابات شوراهای شهر و روستا از آنان بگیرد

و عملا کارایی اجتماعی سیاسی آنان را در آینده با این پرونده سازی ها از آنان سلب نماید.

این گونه حرکات می تواند به گسترش بی اعتمادی مردم به نظام حاکم دامن بزند

و نظام را با چالش ها و بحران های جدیدی روبرو نماید.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما