قمار روحانی با دست های خالی

مهرداد شاکری

بستن تنگه هرمز ،تهدیدی که در ابتدا توسط حسن روحانی در اروپا مطرح شد و به مزاق رهبر ایران و دلواپسان و اصولگرایان تندرو خوش آمد
رهبر ایران بصورت تلویحی از این ایده دفاع کرد
قاسم سلیمانی هم این ایده را از طرف روحانی ستود.
با بالا گرفتن تنش های لفظی بین ترامپ و حکومت ایران، حسن روحانی دوباره صحبت از بستن تنگه هرمز و دیگر تنگه های استراتژیک دنیا کرد
ترامپ هم مجددا ایران را تهدید کرد و حنگ رسانه ای بالاگرفت
اما همین اظهار نظرهای غیرواقعی اثر مستقیم خود ر در زندگی مردم عادی گذاشت.
قیمت ارزهای خارجی به یکباره با جهش زیادی همراه شد .
مردم فقر خود را بیشتر احساس کردند.
حکومت با این تندری ها پایگاه مردمی خود را به طور کامل از دست میدهد.
اگر جنگی اتفاق بیفتند روحانی نه میتواند روی مردم حساب باز کند و نه بر روی تسلیحات متعارف و غیر متعارف ایران
ارتش ایالات متحده و هم پیمانانش آماده مقابله با ایران هستند.
روحانی با دست خالی دست به قماری زد که قطعا در آن بازنده خواهد بود.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما