دامنه اعتراضات در ایران به بیمارستان ها رسید

نگام ؛ اجتماعی _ برخورد فیزیکی در تجمع کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج که شکستن سر یکی از معترضان را در پی داشت.

 

سارا آکلین

همزمان با اعتراضات گسترده کارگران در ایران که ماههاست حقوق نگرفته اند، اعتراضات معلمان، بازنشستگان و تولیدکنندگان، کارکنان بخش درمان نیز به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع زدند و روز به روز اعتراضات ابعاد تازه ای به خود می گیرد. در تازه ترین اتفاق، امروز کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان تجمع کردند و نکته قابل توجه این نیست که در پی برخورد فیزیکی‌ای که در این تجمع رخ داد، مدیر مالی بیمارستان سر یکی از کارکنان را شکست.
یکی از کارکنان این بیمارستان به ایلنا گفته است این بیمارستان نزدیک به ۴۰۰ نفر پرسنل دارد و نزدیک به ۸ سال در این بیمارستان مشغول به کار هستم و هنوز استخدام نشده‌ام. طرف قرارداد من هم، نه پیمانکار که خود بیمارستان است. اکنون حدود ۷ ماه می‌شود که حقوق نگرفته‌ام. هیچ‌کس دیگر هم به‌درستی حقوق دریافت نکرده است. پزشکان هم به‌دلیل عدم دریافت مطالباتشان، دیگر حاضر به ارائه خدمات پزشکی در اینجا نیستند.
او می گوید: به‌خاطر مشکلات مالی، چند روز پیش، برای دریافت وام به یکی از بانک‌های کرج رجوع کردم. متاسفانه وقتی در بانک متوجه شدند که برای بیمارستان امام خمینی کار می‌کنم، به‌دلیل اعتبار پایینی که بیمارستان داشت، وامی به من داده نشد.
قاسم طاهری، نایب رییس شورای اسلامی کار بیمارستان امام خمینی کرج نیز گفته است به‌خاطر سوءمدیریت، اوضاع بیمارستان روز به روز دارد بدتر می‌شود و بخش‌های آن تعطیل می‌شوند. این بیمارستان دچار مشکلات مالکیتی است.
او درباره مطالبات مزدی کارکنان بیمارستان، تصریح کرد: مطالبات بین ۳ الی ۸ ماه متفاوت است. بعضی توانسته‌اند مساعده دریافت نمایند و بعضی هم خیر.