موضع تبلیغی درست در برابر ترامپ کدام است؟ / حسین واله

موضع درست ما در برابر گردن کشی های ترامپ باید این باشد:

▪️ما ایرانیان امنیت منطقه و امنیت جریان انرژی را تامین می کنیم و از همه کشورهای منطقه می خواهیم در این زمینه مشارکت کنند. ما نفت خود را صادر خواهیم کرد به کمک قدرتهایی که با گردن کشی و امپراطوری گرایی ترامپ مخالفت می کنند.

▪️ما تروریسم دینی دست ساخته نتانیاهو و بعضی متحدان امریکا در منطقه را شکست دادیم و اروپا را از این خطر عظیم نجات دادیم. انتظار داریم اروپایی ها قدرشناس این اقدام بنیادی باشند.

▪️ما از جدا شدن صف بازهای قدرت مدار ضد ارزشهای روشنگری از بدنه اصلی جامعه غربی استقبال می کنیم. با جبهه کبوترها علیه بازها د رهمه سطوح همکاری می کنیم.

▪️جمهوری خواهان از ریگان به این سو برای جهان مصیبت آفریده اند و مبارزه با ایدئولوژی سوسیالیسم را بهانه برتری طلبی تمام عیار ساخته اند. ما از جامعه امریکا می خواهیم علیه سوء استفاده «بازها» از منابع امریکا و تاراج دادن ارزشهای امریکایی سکوت نکنند.

▪️کسی امروز در کاخ سفید است که نه ارزش های اخلاقی، نه کرامت زنان، نه انسانیت مهاجران، نه عواطف مادران و فرزندان، نه حقوق برابر رنگین پوستان، نه آزادی بیان رسانه ها و حتی قانون جاری در امریکا را برنمی تابد و حرمت نمی نهد؛ اعلیحضرت ترامپ کسیکه تک سالاری گرایی‌اش بسیار بیش از اشتباهات لفظی ست که بدان اعتراف می کند.