فلسطین قربانی تنش میان ایران و اسرائیل

 

مهرداد شاکری

 

در حالی که مردم اسرائیل و فلسطین در رویای داشتن دوکشور مستقل و پایان درگیری ها و جنگ های چندین ساله به سر می برند

و از سیاست های تهاجمی دولت های مطبوع خود ناراضی می باشند،

حماس به عنوان بازوی حاکمان ایران

با همراهی نیروهای حزب الله

نسبت به تشدید درگیری ها بین فلسطین و اسراییل

و قربانی شدن افراد بی گناه بسیاری اقدام می نمایند.

حماس اهرم فشار حاکمان ایران در مقابله با تهدیدهای اسراییل می باشد.

اهرم فشاری برآمده از دل مردم فلسطین

که این روزها با کاشت تخم نفرت و قتل و کشتار

باعث شده مردم فلسطین قربانی سیاست های نظام ایران شوند.

تا زمانی که زیاده گویی ها و جنگ طلبی های دولت های ایران و اسراییل ادامه داشته باشد

مردم فلسطین در خاک و خون غرق خواهند بود

و پایانی بر رنج ها و آلام آنان متصور نیست.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

One thought on “فلسطین قربانی تنش میان ایران و اسرائیل

Comments are closed.