اظهارات یک شهروند ایرانی ساکن بصره از جو رعب و وحشت در شهر و یورش به منازل و ربودن مردم در گفتگو با «نگام»

 

ناصر سعیدی

 

اعتراضات در عراق که از بصره شروع

و به دیگر شهرهای این کشور کشیده شد

با کشته شدن یک معترض در شهر دیوانیه،

به ضرب گلوله یکی از شبه‌نظامیان سپاه بدر،

مورد حمایت ایران ابعاد تازه ای به خود گرفت.

معترضان به ساختمان سپاه بدر سنگ پرتاب کردند.

ارگانی که به موازات ناکارآمدی دولت عراق مورد اعتراض قرار گرفته است.

در این رابطه یک شهروند عرب ایرانی ساکن در بصره

که از ۳ سال پیش در این شهر اقامت دارد،

نکاتی در خصوص وضعیت شهر بیان می کند

که گویای وخامت اوضاع است.

این شهروند ایرانی به «نگام» می گوید:

در روزهای اخیر جو وحشتناکی در شهر حاکم است

و برخی به خانه ها ریخته و اقدام به ربودن اعضای خانواده می کنند.

او می گوید: دو فرزند پسر همسایه اش را روز گذشته از خانه ربوده اند

و وحشت از یورش افراد ناشناس به خانه ها وجود دارد.

او تعریف می کند که از وحشت دور خانه خود را سیم کشیده اند

و به نوعی در خانه محصور شده اند.

نکته قابل توجه این است که این شهروند ایرانی می گوید

شنیده ها حاکی از آن است که این اقدامات کار ایران است

و مردم از وحشت در خانه های خود محصور شده اند.

او می گوید: هر لحظه بیم آن وجود دارد که افراد ناشناس به خانه مان بریزند

و فرزندانم را با خود ببرند

و همه لحظات زندگی مان با ترس و وحشت سپری می شود.

او می گوید: اینترنت به مدت طولانی قطع و زندگی به حالت ساکن درآمده است.

مشکل آب و برق نیز شرایط را بحرانی تر کرده است.

گفتنی است تظاهرکنندگان عراقی علاوه بر ناکارآمدی دولت،

به نقش گروه‌های شبه نظامی مانند سپاه بدر اعتراض دارند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما